Nasz dzień

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA MŁODSZA 

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące rozwijaniu aktywności własnej dzieci, gry i zabawy stolikowe np.: rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne;

8.00 - 8.15 przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, zabawy integracyjne i ruchowe.

8.15-8.45 Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności i przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia

8.45-9.00 Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia na samodzielność. Przygotowanie do zajęć.

9.00-9.30 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej, zabawy ruchowe i twórcze; realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

9.30 -11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się, wkładanie butów itp., zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym , spacery, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe na powietrzu,

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowo-obslugowe i higieniczne w łazience. Zabawa ruchowa

11.30 –12.00 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole

12.00- 12.10 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk, załatwianie potrzeb fizjologicznych

12.10-13.45 Relaks poobiedni, zabawy z językiem angielskim, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej – wyciszenie, zabawy ruchowe w ogrodzie, spacery

13.45 - 14.00 Podwieczorek- kultura spożywania posiłków

14.00-15.30 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych , zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, inne zajęcia dodatkowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe  - ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, samorzutna aktywność dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu , kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA STARSZA

8.00– 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, praca wyrównawcza z dziećmi. kontakty indywidualne, np.: rozmowy indywidualne na bliskie dzieciom tematy,

8.00 - 8.20 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Ćwiczenia poranne.

8.20 - 8.45 Śniadanie. pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia .Przygotowanie do zajęć.

8.45 - 9.00 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczno-sanitarne; przygotowanie do zajęć.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowanie do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej , 

10.00–11.00 zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społeczno- przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące ; zabawy z językiem angielskim, realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność własną dzieci w różnych sferach rozwoju,

11.00 -11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków),

11.15-11.30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów

11.30 - 12.00- Obiad . Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole,

12.00-12.15 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk,

12.15-12.30 Relaks. Słuchanie bajek , zajęcia wyciszające,

12.30 - 13.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.

13.00-14.00 Ćwiczenia utrwalające rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych, ćwiczenia usprawniające i korygujące wady wymowy, zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu,

13.45 - 14.00 Podwieczorek - kultura spożywania posiłków. Zabiegi higieniczne.

14.00 – 16.30 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, zabawy samodzielnie inspirowane przez wychowanków, ćwiczenia ogólnorozwojowe - ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, samorzutna aktywność dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. zabawy rozwijające zainteresowania, Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, porządkowanie sali, zabawy w ogrodzie. kontakty indywidualne z Rodzicami Rozchodzenie się dzieci.

(C) 1976 - 2021 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.